สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่ปฏิบัติในสถานศึกษา

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่ปฏิบัติในสถานศึกษา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อร่ามประชุมรับนโยบายสู่การปฎิบัติในสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษาด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดประธานในพิธีเปิด


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0BWq5iJXgbBt35DVFfn88Z5Rub1m7rq2MuYhUGdxn1gGVduuPyGW9iRCDHcLKeJ38l

Loading