สพป.อำนาจเจริญ เปิดกิจกรรมเปิดบ้านงานอาชีพโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในกิจกรรมเปิดบ้านงานอาชีพ พร้อมเยี่ยมชมการจัดร้านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 21 ร้าน ณ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตอบสนองศักยภาพของผู้เรียน ครูมีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลายหลาย และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0zq4R5zx7JX1r19xrbfR2dkrmmkKoqokwi6BZaz34LB3Ze2KBwYLFYTGCWkrTXFhzl

Loading