ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาคน ชุมชน และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1817919635083091