ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประธานกลุ่มโรงเรียนทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1814811692060552