สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ 1. พิจารณสาจัดเรียงความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (กิจกรรมสนับสนุนอาหารเช้าเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน) ซึ่งมีโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 11 แห่ง 2. พิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 18 แห่ง

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02QUvuU6ddaz9XC9Da3LF7vmZuyYcFGQr2N8Z9ZbTnpEHBpbeBHKmzGdN3wUiZomrrl

Loading