สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่ออาหารกลางวัะนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

Loading