ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โดยใช้โปรแกรม VooV Meeting เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมแจ้งข้อราชการต่างๆ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, เข้าร่วมประชุม ส่งสัญญาณจากห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ