ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางแสงเดือน สายโสภา รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อหารือและร่วมพิจารณาข้อราชการ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2428629077345474?ref=embed_post

Loading