ประชุม รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และ ผอ.กลุ่มฯ สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม และ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 9/2566 เพื่อหารือและร่วมพิจารณาข้อราชการ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ โดยมีนายสมศักดิ์ พูลเชื้อ, นายวีระชัย ไกยรัตน์, นางแสงเดือน สายโสภา คณะ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2428525904022458?ref=embed_post

Loading