ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมให้กำลังใจให้แก่บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงเรียนบ้านยางช้า, โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/267245089152620?ref=embed_post

Loading