โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา นายโยธิน สิงห์คำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญ นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญ คณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการเเปิดเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมโคกสารวิทยา โดยมี นายวรติกรณ์ วรรณลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ