อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาจริยคุณ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาจริยคุณ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพื่ออบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมโครงการคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถร่วมกันกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 63 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ