คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและปลอดภัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและปลอดภัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหินขัน สถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและปลอดภัยโดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน