ประเมินติดตามโครงการอาหารกลางวันประจำปี2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา โดยนายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำและส่งเสริมการแก้ปัญหานักเรียนที่มีโภชนาการ ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า คุณภาพอาหารครบถ้วน