การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง ประชุมผู้บริหารในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา