ร่วมประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมนิเทศการไกล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมนิเทศการไกล ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) รับชม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ