การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2566 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2320204101521306