เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยจุดจัดการจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศรีอำนาจ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 16 โรงเรียน โดยผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้รับผิดชอบงาน และนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 3 คน