สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา”