สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, นายสุทธินาถ ทานนท์, นายวีระชัย ไกยรัตน์ คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน สู่การปฏิบัติ จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

ในการนี้ นโยบายที่ได้รับจากคณะผู้บริหาร สพฐ. ได้แก่ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 : การจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน, การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566, หลักสูตรสถานศึกษากับการต่อยอด Active Learning, การย้ำเตือนการป้องกันภัยช่วงปิดภาคเรียน, นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล รวมถึงนโยบายอื่นๆ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0MG7wgZxvQkoxuGBAYMcbZbwmHKXuMjR4WnfeJNnAdUofeCqmQdJMPZtLbYTnaoyVl