Open House 2023 กิจกรรมเปิดบ้านงานอาชีพ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดบ้านงานอาชีพ Open House 2023” มหกรรมงานอาชีพโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเองสู่สาธารณชนสร้างความภูมิใจร่วมกัน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0FViJ1UNW9X3hkvaWvU5p6AxxrKD2oY56yf7gEyWBXb4XXPiRyjXtXAxdwyDkHh47l