สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมออนไลน์การนำเข้าข้อมูลโครงการ eMENSCR

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ และนายวีระชัย ไกยรัตน์ คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สพท.) รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปี พ.ศ. 2566 และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีนายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02xzNbfW1PqZ8H9KRVygLquZox7x7pSa2EHyn6ERBZ7v1EUzRJkd8CHh9nrTgCSpS9l