การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นการประชุมระหว่างครอบครัวของนางสาวตันติมา ตั้งใจปองธรรม ผู้ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับเด็กชายกฤณภัทร วงศ์อำไพรุ่งเรือง ระดับการศึกษา ชั้นก่อนประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 และคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2557

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0okEt91rGf1kpiCpgq31xhr5uRfNPJhRRuP8GSvKdtEFy7KpiLxJMzzuyTsC9vR4l