สพป.อำนาจเจริญ ทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา