เยี่ยมสนามสอบโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบตามโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยมีนักเรียนสมัครสอบ(ทางระบบออนไลน์) สมัครสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 303 คน มาสอบ 208 คน สมัครสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 คน มาสอบ 8 คน และสมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 623 คน มาสอบ 534 คน รวมผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 934 คน มาสอบทั้งสิ้น 822 คน โดยใช้ห้องสอบ จำนวน 28 ห้องสอบ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0q7y47a9Q9dNExpmFi2Vj5j7TLF4AFGCCc8WoZjvAVp2Ckayho4BhyBZm2aSQcHcnl