สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการตามโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จำนวน 28 ห้องสอบ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02F5fYsHWRp5eT4hF3xgUgN7qdRVxNig3eSNZwr5rA5rmhvpNzTtbnMsZzLcikKRHcl