การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นำโดย นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ., นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมทางไกลแบบออนไลน์ เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อรับนโยบายการดำเนินงาน และทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0PS7z9qVXyN18FXDd5896tVSyrNPggzJorZ5KfznkNMdu3A4FTcAADMPfea6Z8EtGl