พิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนบ้านนาสีนวน อำเภอเมือง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนบ้านนาสีนวน ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 75,365 บาท จากการทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมพิธี 
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid05bgYnw1Acek8AaPabATh9qSR2Zd6DmNhD6maRmmTN7zkYf1H4VVdDeT8pYrZvRB8l