ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนค้อ และโรงเรียนบ้านเวียงหลวง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid027AKqcgtqtndDq4rWg2VjyCuzAwGeFQ47Y7qQQTF2g8uSnKhw8EB88pS4ixWszT1ml