สพป.อำนาจเจริญ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายสุทธินาถ ทานนท์ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าสอบ และกำกับติดตามการดำเนินการทดสอบ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการดำเนินการสอบ ดำเนินการได้อย่างเคร่งครัดตามข้อปฏิบัติและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่กำหนด โดยศูนย์สอบ สพป.อำนาจเจริญ จัดสนามสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ ลงพื้นที่สนามสอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54, โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม และโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา นายสุทธินาถ ทานนท์ ลงพื้นที่สนามสอบโรงเรียนบ้านสว่างใต้, โรงเรียนบ้านจานลาน และโรงเรียนบ้านกุงชัย นายวีระชัย ไกยรัตน์ ลงพื้นที่สนามโรงเรียนบ่อบุโปโล และโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
  

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02CZRvgW5bgpqPkPTeWgmTmQgwCztkfisKQn993SYu2bFFNgNXRYphd2q3VJEPHyqGl