สพป.อำนาจเจริญ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายสุทธินาถ ทานนท์ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าสอบ และกำกับติดตามการดำเนินการทดสอบ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการดำเนินการสอบ ดำเนินการได้อย่างเคร่งครัดตามข้อปฏิบัติและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่กำหนด โดยศูนย์สอบ สพป.อำนาจเจริญ จัดสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 สนามสอบ ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ ลงพื้นที่สนามสอบโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม, โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา,โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี), โรงเรียนบ้านนายม, โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์, โรงเรียนนาผือโคกกอก  และโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ นายสุทธินาถ ทานนท์ ลงพื้นที่สนามสอบโรงเรียนบ้านไก่คำ, โรงเรียนบ้านโคกกลาง, โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจเจริญ(ชุมชนเปือยหัวดง), โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) และโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ นายวีระชัย ไกยรัตน์ ลงพื้นที่สนามโรงเรียนบ้านบุ่งเขียว, โรงเรียนอนุบาลชานุมาน, โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี, โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี), โรงเรียนอนบาลปทุมราชวงศา และโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02i7oxWkGbPrKh4RsGCxb1iDUWmLKbvMrtGwpbgzbMbesnbBLi4CobfDmB61ZojHH2l