สพป.อำนาจเจริญ ประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม1 สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบให้กับ ประธานศูนย์สอบ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบและผู้ประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยศูนย์สอบ สพป.อำนาจเจริญ จัดสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 สนามสอบ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0FXYZiBtAsasy7qsskD7kcCH5xRZUTXJnzQoxYffiUx49b5P1GvGZDjtcA79fLXRnl