สพป.อำนาจเจริญ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 1. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ 2. นางกัลยารัตน์ มาสุข รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอปทุมราชวงศา

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02Usd9FmdGCvgQAyvhAzPg9P7WUUU7UvegPqU2zejpWQeWz9BdYDTVSj2R8HEw5deVl