สพป.อำนาจเจริญ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566 และผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2566 ที่ผ่านมา โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม
รูปเพิ่มเติม