ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจคณะครู และติดตามความพร้อมการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ ในกลุ่มโรงเรียนนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม ณ โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งการเปิดเรียนวันนี้ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site