ประเมินความสามารถด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายนางศรีสุดา พุทธรักษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รายนางศรีสุดา พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตื้วป่าเตยวิทยาสรรค์ โดยมีนายนริศ เชื้ออ่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และนายชาญศักดิ์ ลาหาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านตาด ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02vZ6rjZFEqVNzm2WsCUgBW2gkMq4ax7MJwGmkTmKyhkTsXRmZu69yDv32bVrK8ZsPl