สพป.อำนาจเจริญ รับนโยบาย อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่ฯ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ, นายสุทธินาถ ทานนท์, นายวีระชัย ไกยรัตน์ คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่ รองรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ผ่านช่องทาง Zoom Meeting เพื่อรับนโยบายการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์ และวิธีการ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปทั้งหมด https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid023uZtcxkDiGxkz2a5A1WWAioDArP5w9j3DVYZ19cNRwovcUwqVz9qHcZeKpdkTi6Vl