สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 11/2565 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 11/2565
ในการนี้ มีบุคลากรในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้ารับมอบรางวัลต่างๆ ได้แก่

  1. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทเนตรนารีสำรอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาสีนวน ได้รับธงและเกียรติบัตร
  2. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด ได้แก่

2.1 นางสาววราพร เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง

2.2 นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเจริญหนองแดง

ต่อด้วยเวลา 10.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2565 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02bXXqBtjL9Pq6eqFHCWeGvPUByeuj7Hfp7gSpYHJFpzQTRgMXP8xrfQkm1LDiML15l