การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอเสนางคนิคม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “กลุ่มโรงเรียนเสนางค์บูรพาเสนางค์ประจิมเกมส์” ณ สนามกลางโรงเรียนเสนางคนิคม วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง เกิดความสามัคคีระหว่างนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0GQHSLSb6vnin2UPCyC8SgvkePbtrx6AYBqUV3YaB6Ev3tm6Enn8HPjNigMmKEkJFl