สพป.อำนาจเจริญ ประชุมจัดสรรและจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรและจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อประชุมพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่ สพฐ. แจ้ง ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความจำเป็นขาดแคลนด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง และด้านครุภัณฑ์การศึกษา โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 21 กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป.อำนาจเจริญ และผู้เกี่ยวข้อง

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0Ex5gTF8ToJ6woPPMPRY7XXzSE5WCNv8C8Tw9snnETM9A6mtSSqKANrF9ukfgJcbLl