รับส่งมอบรถรับ – ส่งนักเรียน โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.39 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถรับ – ส่งนักเรียน โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา ซึ่งเป็นการระดมทุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชนโรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา เพื่อใช้ในการรับ – ส่งนักเรียน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02FHj799p1of32kicJMN8jgyP3NL4vgTMPGUe57HTbgrRmA9CWD8FTHQZV7cxyyM31l