สพป.อำนาจเจริญ ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566