สพป.อำนาจเจริญ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ พร้อมนี้ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 10 รายการ ต่อด้วยมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เสร็จแล้วได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม

รูปเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02fft8zCvFWS9fLLknUGAtwLyktqqSkJMN7Tga3TLDQgXXv7tCnizA69WMYoe8nDbXl