ประชุมคณะกรรมการกำหนดลำดับความสำคัญความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดลำดับความสำคัญความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดลำดับความต้องการจำเป็นและความขาดแคลนโรงเรียนที่ต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0k9UWWhYVzeoMChcA7cqBe3vVmxniL3ymfW3va4BmrNc7BCgHn3ZQjm2E41kYTa2ml