สพป.อำนาจเจริญ เปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร A.T.C.

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สโมสรลูกเสืออำนาจเจริญ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2565 โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ครูหรือผู้สนใจกิจการลูกเสือได้เรียนรู้หลักการ อุดมการณ์ จุดมุ่งหมายของกระบวนการลูกเสือ และอดุมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสริมสร้างศรัทธา ทัศนคติ เจตคติ และการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีคุณภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพิ่มสมาชิกใหม่ เป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวาง นำความรู้ทางการลูกเสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02pfnvBw7z7UHJ5encbycJHo5HaYzJFQBqqKtDzhePfzgWmE6St1WmWac2NHAdBN3pl