ที่ปรึกษา รมว.ศธ. รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใน Cluster 14

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (Cluster 14) เพื่อเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 สังกัดคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายธนิต อุทิตสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1