ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนนาเจริญหนองแดง

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายสะอาด ศรีวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา เป็นกรรมการ และนายวิเศษ เห็มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รายนางสาวภัชราวดี โฉมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเจริญหนองแดง ณ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง

 

 

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0wfBCqsZTR6mrHrAke7fUCtuZu6t2DGz3zs1AT81YMMDqwQUXVQzgJoUTWtnuhTWxl