สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 10/2565 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธนิต อุทิตสาร ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 10/2565
ในการนี้ มีบุคลากรในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้ารับมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ประเภทผู้ให้การสนับสนุน, นายโกวิทย์ กันภูมิ ผอ.โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
และรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ โรงเรียนคำปอแก้วคำไหล

ต่อด้วยเวลา 10.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2565 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

  

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0WGogSGaqJHrrxqR1YSA98dGEi3EMioSjmq6KNYa8botBZkXm1bdW8eoRSFCRrkDgl