สพป.อำนาจเจริญ สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแล นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ควรให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เพื่อส่งคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 และเผยแพร่ผลงานความดีเป็นที่ปรากฎต่อสาธารณชนต่อไป


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0H6mWrXLji2GniVbiNeKdxPbsVkv8WrF2HZ4vWfHfBfd6JPtQeDcYASp4MbPfhyael