สพป.อำนาจเจริญ สรุปรายงานผลการประเมิน ITA สถานศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการตรวจให้คะแนน/ ประมวลผลและสรุปรายงานผลการประเมิน ITA สถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 และ 2 สพป.อำนาจเจริญ โดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565  เพื่อประมวลผลคะแนน IIT, EIT, OIT วิเคราะห์ผลและ จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 61 โรง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment  Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100005952154034/posts/pfbid0pNdzRQ6RA4fELiGR1a6GXgjuQ7kGUjFcwnP6G2HHueiCeBzbXmcQ5h7XwNn9ecqMl/